Close

Trygg hestesport

VG har som kjent satt søkelyset på overgrep i idretten, og på domfelte som fortsatt driver aktivitet innenfor hestesporten. Videre har det vært innlegg på Facebook som knytter dette til Tanum.

Tanum rideklubb tar fullstendig avstand fra enhver form for overgrep, mobbing og utilbørlig opptreden innen idretten. Det skal være trygt å drive hestesport i Norge!

Personer som ikke kan vise til en ren politiattest vil aldri kunne ha noen rolle i klubben som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor barn og ungdom. Videre er personer med dom for misbruk av stilling, eller utestengelse fra idretten, uønsket på klubbens arrangementer.

Klubben arrangerer sine stevner på Tanum ridesenter og har dette som sin hjemmearena. En stor del av våre medlemmer holder til der. Klubben og senteret samarbeider godt, men er to forskjellige organisasjoner. Vi vil håndheve vår og idrettens holdning under våre aktiviteter. Privattrening på ridesenteret, og andre aktiviteter som ikke går via klubben, har Tanum rideklubb derimot ingen kontroll over.

Vi har i dag konkretisert klubbens holdning ytterligere ved å rette en klar skriftlig anbefaling til Tanum ridesenter om at klubben ikke ønsker at domfelte og/eller utestengte personer skal ha tilgang til ridesenteret.

Vi minner om at idrettsforbundet har retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep – https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Har du bekymringer rundt dette temaet, eller vil varsle om mulige brudd, så kontakt styret på varsling@tanumrideklubb.no.