Årsmøte Tanum rideklubb 2019

Styret har gleden av å invitere medlemmer over 15 år til årsmøte i rideklubben mandag 21. januar 2019 kl 18.30. Siden årsmøtet skal vedta planer og budsjett for 2019 ønsker vi å ha møtet så tidlig som mulig, og derfor treffes vi allerede i januar. Vedlagt finner dere foreløpig innkalling med saksliste. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Send det i tilfelle til e-post post@tanumrideklubb.no. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi serverer pizza! Vi ønsker at så mange som mulig kan delta og være med på å legge rammene for hvordan Tanum rideklubb skal utvikle seg videre. Velkommen!