Innkalling til årsmøte 2018

Styret har gleden av å invitere medlemmer over 15 år til årsmøte i rideklubben tirsdag 30. januar 2018 kl 18.30 på Tanum skole. Siden årsmøtet skal vedta planer og budsjett for 2018 ønsker vi å ha møtet så tidlig som mulig, og derfor treffes vi allerede i januar.

Endelig saksliste og dokumenter ligger vedlagt.

Vi serverer brus og pizza!

Vi ønsker at så mange som mulig kan delta og være med på å legge rammene for hvordan Tanum rideklubb skal utvikle seg videre. Velkommen!

 ---000---

Møtet er gjennomført og referat ligger vedlagt.