Close

Koronasituasjonen

Vi står midt i en nasjonal dugnad for å få bukt med Koronasmitten og Tanum rideklubb følger smitteutviklingen nøye.
NIF har avlyst all idrettsaktivitet, og Rytterforbundet legger ut retningslinjer på sine sider. Følg med på www.rytter.no. Vi ber alle våre medlemmer om lojalt å følge de retningslinjer som gis av NRYF. Det vil skje endringer så sjekk nettstedene jevnlig.

Ridesentrene

Tanum ridesenter har laget retningslinjer i tråd med anbefalingene fra Rytterforbundet. For de av våre medlemmer som står på Tanum ridesenter oppfordres det til å følge de retningslinjer som er gitt av ridesenteret.

Medlemmer som er oppstallet på andre staller kan ta kontakt med klubben dersom de har spørsmål knyttet til den aktuelle drift.

D-stevnet i april

Vårt D-stevne 18-19. april er dessverre avlyst.

 

Vi i klubben er opptatt av å være med på dugnaden som ivaretar smittebegrensning samtidig med god hestevelferd. Ta kontakt med Øyvind eller Ellen, gjerne på post@tanumrideklubb.no, dersom du har spørsmål knyttet til virusutbruddet og sportslige aktiviteter.

Styret