Lag-NM går på Borge 13-15. september 2019. Tanums lag ligger i vedlagte dokument. Vedlegg: Uttak NM Lag dressur 2019 TRK 05092019