Close

Årsmøte 2022 – 8. mars 2022

Styret har gleden av å invitere medlemmer over 15 år til årsmøte i rideklubben tirsdag 8. mars 2022 kl 19.00. Under finner dere dokumentene. Årsmøtet vil foregå på Unni’s (Tanum ridesenter) og vi serverer pizza og brus.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Send det i tilfelle til e-post post@tanumrideklubb.no. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi ønsker at så mange som mulig kan delta og være med på å legge rammene for hvordan Tanum rideklubb skal utvikle seg videre. Velkommen!

Dokumenter:

Innkalling til årsmøte 2022 Tanum rideklubb

Uttalelse fra revisor

Tanum Rideklubb – Årsmøte 2022 – saksdokumenter versjon 4

Vedtekter Tanum rideklubb mars 2022

Referat Årsmøte 2022 Tanum rideklubb