Close

Årsmøte 2024 – 2. april 2024

Styret har gleden av å invitere medlemmer over 15 år til årsmøte i rideklubben tirsdag 2. april 2024 kl 19.00. Under finner dere dokumentene, og det blir vedlikeholdt frem til møtet. Møtet avholdes hos Advokatfirmaet Dehn, tvers overfor rådhuset i Sandvika. Det er også mulig å delta via Teams/internett.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Send det i tilfelle til e-post post@tanumrideklubb.no. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi ønsker at så mange som mulig kan delta og være med på å legge rammene for hvordan Tanum rideklubb skal utvikle seg videre. Velkommen!

Dokumenter:

Innkalling til årsmøte 2024

Saksliste og dokumenter, oppdatert 2. april 2024

Revisjonsberetning 2023

Forslag til lovdokument

Referat fra årsmøtet