Close

Årsmøte 2023 – 1. mars 2023

Styret har gleden av å invitere medlemmer over 15 år til årsmøte i rideklubben onsdag 1. mars 2023 kl 19.00. Under finner dere dokumentene. Møtet avholdes hos Advokatfirmaet Dehn, tvers overfor rådhuset i Sandvika

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Send det i tilfelle til e-post post@tanumrideklubb.no. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi ønsker at så mange som mulig kan delta og være med på å legge rammene for hvordan Tanum rideklubb skal utvikle seg videre. Velkommen!

Dokumenter:

Innkalling til årsmøte 2023

Saksdokumenter

Revisjonsberetning

Referat årsmøte Tanum Rideklubb 2023