Close

Årsmøte 2021

Styret har gleden av å invitere medlemmer over 15 år til årsmøte i rideklubben torsdag 11. februar 2021 kl 19.30. Vedlagt finner dere foreløpig innkalling med saksliste. Årsmøtet vil foregå digitalt.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Send det i tilfelle til e-post post@tanumrideklubb.no. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Her vil dere også finne informasjon som trengs for å logge på digitalt.

Vi ønsker at så mange som mulig kan delta og være med på å legge rammene for hvordan Tanum rideklubb skal utvikle seg videre. Velkommen!

 

Innkalling til årsmøte 2021 Tanum rideklubb