Close

Årsmøte 2021 – 11. februar 2021

Styret har gleden av å invitere medlemmer over 15 år til årsmøte i rideklubben torsdag 11. februar 2021 kl 19.30. Under finner dere dokumentene (de vil bli oppdatert med noen endringer). Årsmøtet vil foregå digitalt og man kan logge seg inn vha knappen nedenfor.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Send det i tilfelle til e-post post@tanumrideklubb.no. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Vi ønsker at så mange som mulig kan delta og være med på å legge rammene for hvordan Tanum rideklubb skal utvikle seg videre. Velkommen!

 

Innkalling til årsmøte 2021 Tanum rideklubb

Tanum Rideklubb – saksliste årsmøte 2021 – ver 2

Revisjonsberetning

Vedtekter Tanum rideklubb januar 2021