Close

Årsmøte 2020

Styret har gleden av å invitere medlemmer over 15 år til årsmøte i rideklubben tirsdag 21. januar 2020 kl 18.30 på Unni’s café. Siden årsmøtet skal vedta planer og budsjett for 2020 ønsker vi å ha møtet så tidlig som mulig, og derfor treffes vi allerede i januar. Vedlagt finner dere foreløpig innkalling med saksliste.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Send det i tilfelle til e-post post@tanumrideklubb.no. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Forslag til ny lov (vedtekter) er lagt til.

Endelig saksliste med dokumenter (versjon 1) er lagt til. Oppdater til versjon 2 21. januar.

Revisors beretning er lagt til.

Vi serverer pizza! Vi ønsker at så mange som mulig kan delta og være med på å legge rammene for hvordan Tanum rideklubb skal utvikle seg videre. Velkommen!

ÅRSMØTE Tanum Rideklubb tirsdag 21 januar 2020
Innkalling til årsmøte 2020 Tanum rideklubb