Close

Avtale med Høymyr

Vi har inngått en ny avtale med Høymyr hesteutstyr om rabatt for medlemmer, klubbklær og premier.

Klubbens medlemmer får 10 % rabatt ved kjøp i Høymyrs butikk eller nettbutikk. Rabatten gjelder alle varer unntatt fôr og varer av merkene CWD og Butet.

Høymyr leverer fritt til Tanum en gang pr 14. dag, både fôr og andre varer.

Vi har utarbeidet en klubbkolleksjon med antrekk som leveres med brodert Tanum-logo. Medlemmene bestiller dette samlet. Se informasjon om klubbklær.

Høymyr kommer også til å lage egne medlemstilbud og invitere til medlemskvelder hos oss eller Høymyr.